stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Functiebeschrijving inhoudelijke medewerker (vrijwilliger)

 

Werkzaamheden: Het helpen uitzoeken en verwerken van schenkingen vormt een flink deel van je werkzaamheden. Daarnaast ben je samen met een ervaren collega gedurende een dagdeel van drie uur aanwezig bij StOK. Taken kunnen zijn: bezoekers ontvangen, informatie geven, vragen over kinder- of jeugdboeken beantwoorden, schenkingen van boeken aannemen, beoordelen, selecteren (voor opname, restauratie, uitleen of verkoop) en verwerken in de catalogus (Wise) volgens vaste procedures.

 

Profiel:  Goede contactuele eigenschappen, teamgeest en enige computerervaring. Affiniteit met (oude) kinderboeken en een achtergrond in een van de vele boekenvakken zijn mooi meegenomen.

 

Introductie:  Na een kennismakingsgesprek volgt een “snuffelperiode” van vier weken en een evaluatie. Na een inwerkperiode van circa drie maanden word je geacht deze vrijwilligersjob zelfstandig te kunnen/durven invullen.

 

Contact: Paul Feelders, coördinator   info@stichtingtoudekinderboek.nl