stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Meedoen

Help ons bij het beschermen en ontsluiten van jeugdliterair erfgoed. Dat kan op veel manieren. U kunt officieel vriend van StOK worden, geld of boeken schenken, een legaat regelen of erfgoedvrijwilliger worden.

 

Vriend worden

U kunt ons steunen door Vriend te worden van de Stichting ’t Oude Kinderboek en minimaal € 25,00 per jaar over te maken op IBAN NL18 RABO 0140 7488 65 t.n.v. Stichting ′t Oude Kinderboek onder vermelding van ‘Vriend’ plus het jaartal en graag uw e-mailadres. Als waardering ontvangt u de nieuwsbrief van StOK en ons kwartaalmagazine het StOKpaardje. Vrienden kunnen ook kosteloos boeken lenen.

 

Geld geven

Met uw bijdrage kunnen wij kosten betalen van huur, onderhoud, restauratiematerialen en wat dies meer zij. Maak uw bijdrage over op IBAN NL18 RABO 0140 7488 65 t.n.v. Stichting ′t Oude Kinderboek onder vermelding van ‘donatie.’ StOK is een culturele ANBI. Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/giften. Kijk ook onder de knop Anbi op deze website.

 

Boeken schenken

Om onze collectie te versterken zoeken wij naar boeken die we niet hebben. Hoe ouder en gaver, hoe beter. Boeken kunnen op openingstijden worden afgegeven bij StOk in het Stadshuus. Zie ook Bereikbaarheid. In ruil voor uw schenking kunnen wij u geen financiële vergoeding bieden maar wel de zorgvuldige behandeling die wij en u potentieel kostbaar erfgoed toewensen.

StOK helpen 01