stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Bestuur

Voorzitter: Jos Debeij

Secretaris: Diederik Gerth van Wijk

Penningmeester: Ab van Beek

Vertegenwoordiger namens de medewerkers: Paul Feelders

 

 De organisatie leunt sterk op de inzet van medewerkers in commissies voor het collectiebeheer, PR en relaties,  tentoonstellingen, markten en evenementen. 

 

Rooster van aftreden

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee keer herbenoemd worden.

 

Benoemd tot   Benoembaar tot   Naam

01-01-2023     01-01-2031           Ab van Beek

28-09-2023     28-09-2027           Diederik Gerth van Wijk

14-03-2026     14-03-2034           Paul Feelders

13-12-2027     13-12-2035           Jos Debeij

 

Bolke deBeer