stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Bestuur

Voorzitter: Vacature

Secretaris: Diederik Gerth van Wijk

Penningmeester: Ab van Beek

Bestuursleden: Gerrie Halsema (vrijwilligerscoördinator), Margaret van Lent, Bert Meppelink en Ger Tielen

Adviseur van het bestuur: Heleen Homma

 

De organisatie leunt sterk op de inzet van medewerkers in commissies voor het collectiebeheer, PR en relaties,  tentoonstellingen, markten en evenementen. 

 

Rooster van aftreden

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee keer herbenoemd worden.

 

Naam.                            Benoemd tot.           Benoembaar tot 

Ger Tielen.                              14-6-2021.                       14-6-2029

Margaret van Lent.               11-7-2022.                        11-7-2030

Ab van Beek.                            1-1-2023.                          1-1-2031

Gerrie Halsema.                    12-8-2023.                        12-8-2031

Bert Meppelink.                      4-9-2023.                          4-9-2031

Diederik Gerth van Wijk.    28-9-2023.                       28-9-2027

 

Bolke deBeer