stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Bestuur

Voorzitter: Vacature

Secretaris: Diederik Gerth van Wijk

Penningmeester: Ab van Beek

Bestuurslid: Ger Tielen

Vertegenwoordiger namens de medewerkers: Paul Feelders

 

 De organisatie leunt sterk op de inzet van medewerkers in commissies voor het collectiebeheer, PR en relaties,  tentoonstellingen, markten en evenementen. 

 

Rooster van aftreden

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee keer herbenoemd worden.

 

Naam.                            Benoemd tot.           Benoembaar tot 

Ger Tielen.                              14-6-2021.                       14-6-2029

Ab van Beek.                            1-1-2023.                          1-1-2031

Diederik Gerth van Wijk.    28-9-2023.                       28-9-2027

 

Bolke deBeer