stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Stichting 't Oude Kinderboek

 

 StOK is een pure vrijwilligersorganisatie van mensen met hart voor de onzichtbare waarde van literair erfgoed. StOK wordt geleid door een zeskoppig bestuur dat zich gelukkig prijst met de inzet van ca. dertig ervaren erfgoedvrijwilligers die u ten dienste staan. Er zijn commissies waarin de diverse werkzaamheden worden gecoördineerd op het gebied van inzameling, selectie, restauratie, registratie, opslag, uitlening, administratie, evenementen, verkoop en public relations. Een coördinator draagt zorg voor een soepel verloop van de werkzaamheden. Heb je ook een zwak voor boeken en hun geschiedenis en wil je meewerken, neem contact opStOK als organisatie functioneert op basis van statuten, een beleidsplan van 2017 dat in 2020 is aangescherpt, een werkplan 2021 en een huishoudelijk reglement. Verantwoording wordt afgelegd middels Algemene en Financiële Jaarverslagen. 

Boekenkasten StOK

Statuten

Beleidsplan 2017

Financieel Verslag 2018

Jaarverslag 2018

StOK 2021