stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Stichting 't Oude Kinderboek

Stichting 't Oude Kinderboek verzamelt kinder- en jeugdboeken van 25 jaar en ouder, en leent deze via het interbibliothecair leensysteem en uw locale openbare bibliotheek uit. Daarnaast verzamelen wij ook bijzondere uitgaven, zoals onze Gelderland-collectie, of de kwartjesboeken, die veelal te kwets- of te kostbaar zijn om uit te lenen; deze worden wel regelmatig tentoongesteld.

Ons kinderboekenuitleenmuseum is in 1998 in de Laarstraat in Zutphen begonnen toen Pien Pon met 15.000 dubbele exemplaren een filiaal van de Stichting Kultuurboek Cultuurbezit uit Winsum opende. Nadat zij een goedlopende vrijwilligersorganisatie had opgezet trok zij zich terug uit de dagelijkse beslommeringen, maar op de achtergrond is zij nog steeds betrokken als beschermvrouwe. In 2004 werd StOK een zelfstandige stichting. In 2013 kreeg StOK gastvrij onderdak in de Bibliotheek Deventer, maar toen die van de Brink naar de Stromarkt verhuisde was daar geen plek meer voor ons. Gelukkig vonden wij in 2018 in Het Stadshuus in Lochem wederom een welkom thuis.

StOK is een pure vrijwilligersorganisatie van mensen met hart voor de onzichtbare waarde van literair erfgoed. StOK wordt geleid door een bestuur dat zich gelukkig prijst met de inzet van ca. twintig ervaren erfgoedvrijwilligers die u ten dienste staan. Er zijn commissies waarin de diverse werkzaamheden worden gecoördineerd op het gebied van inzameling, selectie, restauratie, registratie, opslag, uitlening, administratie, evenementen, verkoop en public relations. Een coördinator draagt zorg voor een soepel verloop van de werkzaamheden. Heb je ook een zwak voor boeken en hun geschiedenis en wil je meewerken, neem contact opStOK als organisatie functioneert op basis van statuten, een beleidsplan van 2017 dat in 2020 is aangescherpt, een werkplan 2021 en een huishoudelijk reglement. Verantwoording wordt afgelegd middels Algemene en Financiële Jaarverslagen. 

Boekenkasten StOK

Statuten

Beleidsplan 2017

Financieel Verslag 2018

Jaarverslag 2018

StOK 2021