stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

ANBI

StOK is sinds 1 januari 2008 erkend als een culturele Anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/giften. StOK is geregistreerd onder KvK-nummer: 08130168 en RSIN: 8168.28.581. Medewerkers en bestuursleden ontvangen geen beloning, wel een onkostenvergoeding en een jaarlijkse attentie.  

Fulco 111924065801 illustratie