stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Procedure Boekselectie

 

Deskundige vrijwilligers kijken eerst of uw boek aan onze collectiecriteria voldoet en of het ontbreekt in onze collectie dan wel en beter exemplaar is dan we al hebben. Zo ja dan wordt het gecatalogiseerd en in ons bestand opgenomen. Zo niet dan bekijken we eerst of het bij de Koninklijke Bibliotheek ontbreekt dan wel of het waardevol zou zijn voor andere collecties in ons land.  In dat geval sturen we het door. 

 

Overige boeken bieden we te koop aan in de Huiskamer van Het Stadshuus of op boekenmarkten. Straks wellicht ook online. De opbrengst komt ten goede aan Stichting ’t Oude Kinderboek en wordt gebruikt om de bestaande collectie zo goed mogelijk op peil te houden, te conserveren en te repareren.

 

Boeken jonger dan 25 jaar, stripboeken met 'wolkjes', anderstalige boeken, afgeschreven bibliotheekboeken en tijdschriften worden in beginsel niet in de collectie opgenomen. Mochten ze toch bij een schenking aangeboden worden, dan worden ze verkocht.

Louwerse Tromp