stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Statuten, beleid en verslaglegging

De Statuten van StOK dateren van het jaar 2004. U vindt hieronder de tekstversie van deze statuten, onze beknopte beleidsvisie en financiële jaarverslagen over 2019, 2020 en 2021. 

Illustratie Kind op boek