stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Statuten, beleid en verslaglegging

De Statuten van StOK dateren van het jaar 2004. U vindt hieronder de tekstversie van deze statuten, onze beknopte beleidsvisie en financiële jaarverslagen over 2019, 2020, 2021 en 2022. 

Illustratie Kind op boek

Statuten 2004

Beleidsvisie StOK 2018

Financieel Jaarverslag 2022

Financieel Jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag 2020

Financieel Jaarverslag 2019