stichting 't oude kinderboek stichting 't oude kinderboek

Statuten, beleid en verslaglegging

De Statuten van StOK dateren van het jaar 2004. U vindt hieronder de tekstversie van deze statuten, onze beknopte beleidsvisie en het financiële jaarverslag over 2019. Vanwege de coronacrisis is de verslaglegging geruime tijd vertraagd. Het jaarverslag over 2020 zal najaar 2021 verschijnen. 

Illustratie Kind op boek