Interessante sites

www.kb.nl/cbk - Centraal Bestand Kinderboeken van de Koninklijke Bibliotheek.

www.boekwinkeltjes.nl - Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken.

www.antiqbook.nl

www.hetoudekinderboek.nl - Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ).

www.oudejeugdboeken.nl - Groot aantal kleurrijke banden van oude kinderboeken, alsmede korte samenvattingen.

www.kjoek.nl - Hier niet alleen de oudere garde, maar ook schrijvers van het moderne kinderboek, met tal van buitenlandse namen. Veel biografieën.

http://helletocht.wordpress.com/ - Een site met informatie over Limburgse geschiedenis en jeugdliteratuur.

http://nederl.blogspot.nl/2013/01/piggelmees-maker-lc-steenhuizen.html - Een site met informatie over de geestelijke vader van Piggelmee.

www.achterderug.nl - Over zondagsschoolboekjes.

www.winterboeken.nl - Over het Margriet Winterboek.

www.dbnl.org - Zevenduizend (oude) prentenboeken en kinderboeken uit het Nederlandse taalgebied. Bij elkaar op één website. Ga naar onzekinderboeken.org en druk op beschikbare titels per genre. Klikken en scrollen. Begin bijvoorbeeld met Jeugdliteratuur – Dierenverhaal, De drie beeren en lees de versie uit 1869.

www.geheugenvannederland.nl - Het Geheugen van Nederland is het nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. Klik o.a. hier om in het gedeelte van de Bibliotheek Rotterdam te komen, waar 299 gedigitaliseerde kinderboeken staan.

www.iisg.nl/bwsa - In dit Biografisch Woordenboek overvloedige informatie over o.a. Nynke van Hichtum, Ida Heijermans en Gerard Johannes van het Reve Sr.

www.lambiek.net - Over de geschiedenis van het Nederlandse stripverhaal, vanaf vóór 1850 tot heden.

www.boekenmuseum.nl - Met tal van wetenswaardigheden over jeugdboeken.

www.boekenvanvroeger.nl - Deze site gaat over lijstjes van favoriete boeken die mensen in hun geheugen hebben.
Welk boek boeide je vroeger, waarom, welke herinnering is ermee verbonden?

www.bmidderighbokhorst.nl - Op deze website vindt u heel veel interessante informatie over en illustraties van B. Midderigh-Bokhorst.

www.damescompartiment.nl/schrijfsters.html met aandacht voor schrijvers als Cornélie Noordwal, Melati van Java, Ems van Soest en vele andere schrijvers uit het compartiment van de nationale Indische letterkunde.

Een naslagwerk, een lijst met een indrukwekkend aantal namen: www.biografischportaal.nl.

www.wgvandehulst.com/sr_nieuws.html#pluskrant - Op deze pagina worden berichten weergegeven die in directe zin samenhangen met W.G. van de Hulst sr en Willem G. van de Hulst.