Culturele ANBI

StOK is sinds 1 januari 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling; sinds 1 januar1 2014 heeft het de culturele status. Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/giften.

U kunt verifiëren dat wij inderdaad de ANBI-status hebben door ons op te zoeken op de site van de belastingdienst. Ga naar https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en zoek op "Stichting 't Oude Kinderboek" te "Deventer".

Om aan de ANBI-status te voldoen moeten we een aantal gegevens op onze website publiceren; hiernaast vindt u (verwijzingen naar) deze handig bij elkaar.

ANBI-gegevens

Naam
Stichting "'t Oude Kinderboek Zutphen" (StOK)
RSIN
8168.28.581
KvK-nummer
08130168
Contactgegevens
Bestuur
Voorzitter: Mevr. Pim van Hulst.
Secretaris: Alexander Dudok van Heel.
Penningmeester: Diederik Gerth van Wijk.
Lid: Ger Tielen.
Beleidsplan
Beleidsplan Ontwikkeling Museale Functie StOK (juni 2017).
Beloningsbeleid
Medewerkers en bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel wordt met kerstmis een attentie ter waarde van €10 verstrekt en verder worden reëel gemaakte kosten vergoed.
Doelstelling
Het verzamelen, bewaren en ter inzage geven van in principe niet recent verschenen kinder- en jeugdliteratuur, in het bijzonder uit het Nederlands taalgebied. Het merendeel van de boeken wordt uitgeleend, een klein deel is slechts ter inzage.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Algemeen jaarverslag 2016 en 2015.
Financiële verantwoording
Financieel verslag 2016.
Acte van oprichting
Gescande kopie: OprichtingsActeStOK-200dpi.PDF (650 KB).