StOKpaardje

Stichting 't Oude Kinderboek heeft ernaar gestreefd om de rechten betreffende de illustraties en de afbeeldingen te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten hierop te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Stichting 't Oude Kinderboek wenden. Zonder toestemming van StOK mag niets uit de artikelen worden overgenomen.
Hierna volgen de artikelen die in de digitale nieuwsbrief StOKpaardje zijn opgenomen.
Aangezien artikelen snel verouderen, kunnen sommige links verjaard zijn.

<< <  Pagina 3 van 23  > >>

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden - 200 jaar geschiedenis in oude kinderboeken (2)

In deel 2 van de jaarreeks ter gelegenheid van 200 jaar Koninkrijk pakt Tineke Aronson uit met drie boekbesprekingen van boeken uit de Indische jeugdliteratuur. 1.246 titels hiervan zijn beschreven in Dorothée Buurs 'gids' Indische jeugdliteratuur. Bij StOK Deventer staan vele tientallen Indische boeken voor u klaar. De ondertitel van Menno's Indische prentenboek roept een aardig vraagteken op!

Jaargang 11, nummer 2, 2015


Geschonken boeken besproken: Leerzaame gesprekjens, of De vlijt der kinderen opgewekt

Weet u wat het oudste kinderboek van StOK is? Wilt u (niet) weten wat een uitgever anno 1800 de ouders van jonge lezers adviseerde te lezen? Wilt u weten wat er in de Leerzaame gesprekjens, of De vlijt der kinderen opgewekt geschreven en gedrukt staat? Dit bijzondere boekje maakt sinds kort deel uit van de bibliotheek van Stichting 't Oude Kinderboek in Deventer.

Jaargang 11, nummer 2, 2015


StOK 'erft' werk van Hildebrand

Op 19 februari jl. rond half acht stond hij opgesteld in de Bibliotheek Deventer, thuishaven van StOK, schatkamer van oude kinderboeken: de collectie-Hildebrand van Wim Hazeu. Enkele uren later had de verzameling een nieuwe eigenaar. Wim Hazeu had een oude belofte ingelost en zijn boeken van Hildebrand (plus verscheidene kinderboeken van Thera Coppens) aan Stichting 't Oude Kinderboek geschonken.

Jaargang 11, nummer 2, 2015


Illustraties in kinderboeken

Twee medewerkers van StOK, Jansje en Margreet, zijn eind vorig jaar op studiereis geweest naar Amsterdam. Hier was namelijk een symposium over de recente uitgave van een prachtig boekwerk georganiseerd: Kinderprenten, Volksprenten, Centsprenten, Schoolprenten, Populaire grafiek in de Nederlanden 1650- 1950. In hun artikel brengen beide dames nog een fraai boek dat kortgeleden verscheen, onder de aandacht: De verbeelders. In beide boeken spelen illustraties de hoofdrol.

Jaargang 11, nummer 1, 2015


Brieven van lezers

Zij zag gelijkenis tussen bekende personages uit oude kinderboeken en 'gestalten uit de toneelliteratuur'. Zij verkocht ooit haar geliefde kinderboeken om in het geheim aan geld te komen! Zij beschouwde StOK - het 'sprookjesachtige winkeltje' - als een geschenk uit de hemel. In Kringloop leest u het mooie, nog niet eerder gepubliceerde relaas van een liefhebber van oude kinderboeken pur sang: Mevr. Louise Damsté uit Zutphen, lezer en bezoeker van StOK van het eerste uur.

Jaargang 11, nummer 1, 2015