StOKpaardje

Stichting 't Oude Kinderboek heeft ernaar gestreefd om de rechten betreffende de illustraties en de afbeeldingen te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten hierop te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Stichting 't Oude Kinderboek wenden. Zonder toestemming van StOK mag niets uit de artikelen worden overgenomen.
Hierna volgen de artikelen die in de digitale nieuwsbrief StOKpaardje zijn opgenomen.
Aangezien artikelen snel verouderen, kunnen sommige links verjaard zijn.

<< <  Pagina 23 van 23

Bespreking van een boek uit een schenking

Wilt u weten wat een filmroman is of wat kwartjesboeken zijn? En wilt u gratis geld lenen? Lees dan de bespreking van het boek Honderdduizend gulden, een low-budget boek uit de jaren 30, over een sluwe warenhuisdirecteur tevens oplichter. Genre, thema, illustraties en verteltrant maken dit boek tot een boeiende en nog altijd leesbare detective.

Jaargang 7, nummer 1, 2011


Goedkope kwaliteit uit de crisistijd

Een pleidooi voor het (bijna) vergeten kwartjesboek

Jaargang 7, nummer 1, 2011