StOKpaardje

Stichting 't Oude Kinderboek heeft ernaar gestreefd om de rechten betreffende de illustraties en de afbeeldingen te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten hierop te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Stichting 't Oude Kinderboek wenden. Zonder toestemming van StOK mag niets uit de artikelen worden overgenomen.
Hierna volgen de artikelen die in de digitale nieuwsbrief StOKpaardje zijn opgenomen.
Aangezien artikelen snel verouderen, kunnen sommige links verjaard zijn.

<< <  Pagina 22 van 23  > >>

Sciencefiction van eigen bodem

Nederlandse sciencefiction! Een ode aan de luchtvaart! In 1910 voorspelt Kees Valkenstein, in een excentriek avonturenboek, de verregaand geautomatiseerde wereld van 2010! Scheikunde en techniek zijn de hoofdvakken op school, de trein rijdt zonder machinist, iedereen heeft een auto, treinen en schepen zijn voor goederen, maar hèt vervoermiddel voor personen is het vliegtuig, de aeroplaan, zoals die destijds werd genoemd.

Jaargang 7, nummer 2, 2011


Interview met Carolijn (11) en Dave Remmelink (9) op vrijdagmiddag 25 februari 2011

Op uitnodiging van de redactie van StOKpaardje arriveerden Carolijn en Dave stipt op tijd met hun geleende boeken bij de bibliotheek. Allebei hadden ze gewoontegetrouw een grote stapel bij zich. Maar daarvoor waren ze niet in de eerste plaats gekomen. Ze waren er om via een vraaggesprek wat te vertellen over 'lezen'. Waarom zij? Carolijn en Dave zijn onze jongste lezers!

Jaargang 7, nummer 2, 2011


Het boek en de herinnering

“Natuurlijk weet u allang hoe het is om te snuffelen in oude (kinder)boeken en het effect wat dat heeft op uw herinneringen. In het afgelopen jaar hadden wij in ons woonzorgcentrum een feestweek met als thema keukengeheimen. De zaal werd omgetoverd in een keuken en dan waren daar ook nog de boeken van uw stichting”. . . . . . . aldus kort samengevat de mooie brief vanuit een woonzorgcentrum.

Jaargang 7, nummer 2, 2011


Bespreking van een boek uit een schenking

Zoals te verwachten van de ‘knutselkoning’ Piet Marée zijn veel uitgaven van deze serie Het bonte boekenhuis, doe-boekjes. Zo ook Sien en Frans van boer Hans met 100 voorbeelden.

Jaargang 7, nummer 2, 2011


Bijzondere schenking, bezoek aan de bekende illustrator Gerard van Straaten (86)

Kortgeleden ontvingen we van de illustrator van de boeken van de Kameleon, Gerard van Straaten bericht dat hij een bijzonder boek voor ons had. Twee medewerkers gingen naar Empe, waar de tekenaar en zijn vrouw wonen, om de schenking in ontvangst te nemen.
Het is een exemplaar van 50 jaar Kameleon met de handtekeningen van alle medewerkers aan het achterin staande lexicon, gesigneerd door de illustrator.

Jaargang 7, nummer 1, 2011