StOKpaardje

Stichting 't Oude Kinderboek heeft ernaar gestreefd om de rechten betreffende de illustraties en de afbeeldingen te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten hierop te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Stichting 't Oude Kinderboek wenden. Zonder toestemming van StOK mag niets uit de artikelen worden overgenomen.
Hierna volgen de artikelen die in de digitale nieuwsbrief StOKpaardje zijn opgenomen.
Aangezien artikelen snel verouderen, kunnen sommige links verjaard zijn.

<< <  Pagina 2 van 23  > >>

Boekbespreking: Bert, mijn jongen

Er zijn er heel veel geschreven, zo'n kleine tienduizend titels zelfs, van die dunne christelijke boekjes. Die voor de oudere kinderen telden meer bladzijden. Je kreeg ze voor je verjaardag, maar meestal op het kerstfeest van de zondagsschool. Er stonden vaak mooie plaatjes in. Waar heb ik het over? Natuurlijk, over de zondagsschoolboekjes. Een bijzonder fenomeen in de jeugdliteratuur. Bert, mijn jongen is zo'n boekje.

Jaargang 11, nummer 3, 2015


200 jaar Koninkrijk der Nederlanden - 200 jaar geschiedenis in oude kinderboeken (3)

Met Miep Diekmann hebben we zonder twijfel de juiste auteur om met haar drie 'Caraïbische' boeken de link te leggen met 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden - 200 jaar geschiedenis in oude kinderboeken. Diekmann bracht vijf jaar van haar jeugd door in Curaçao. Volksaard is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van een volk, dat al ruim twee eeuwen tot ons koninkrijk behoort. In deze aflevering van StOKpaardje deel drie van de jaarreeks 2015.

Jaargang 11, nummer 3, 2015


Geschonken boeken besproken: Klaas Vaak in een koude winternacht

Dit gezellige boekje uit de jaren 50, heel geschikt om op een koude winteravond voor te lezen, is geïllustreerd door de schrijfster, waardoor de plaatjes heel goed corresponderen met het verhaaltje. Het geeft een verrassende kijk op winterse weersomstandigheden.

Jaargang 11, nummer 3, 2015


Berichten uit Lijsje Lorresnor: Pinkeltje

In onze column leest u hoe onze verkoopkast in Lijsje Lorresnor in één klap alle Pinkeltjes boeken kwijtraakte. Ze bleken verplichte kost te zijn voor drie generaties lezers.

Jaargang 11, nummer 2, 2015


Boekbespreking: Pieterjan in het stadje

Wat zijn uw favoriete kinderboeken? Velen van u zullen er niet de minste moeite mee hebben een lijst(je) te maken. U hebt ze gewoon gelezen en herinnert ze zich nog. Anderen stellen hun lijstje pas vijftig jaar later samen, omdat ze hun favoriete boeken nog moeten (her)lezen! En dan ligt bij velen een top-40 meer in het verschiet dan een top-10. Pieterjan staat er zéker in.

Jaargang 11, nummer 2, 2015