StOKpaardje

StOK 'erft' werk van Hildebrand

Zoals destijds de weduwe Hildebrand de letterkundige nalatenschap van haar man veiligstelde door zijn boeken te vermaken aan de eminence grise van de Nederlandse biografen Wim Hazeu, zo deed deze op zijn beurt min of meer hetzelfde door zijn Hildebrand-erfenis als schenking 'door te geven' aan Stichting 't Oude Kinderboek en zodoende te bewaren voor het nageslacht.

Wim Hazeu handelde hiermee in de geest van mevrouw Hildebrand, die zich altijd sterk had gemaakt voor publicatie van het werk van haar man. Het werd uiteindelijk uitgegeven door H. Meulenhoff. Uitgever Wim Hazeu had zich de sympathie van mevr. A.D. Hildebrand verworven en tevens alle auteursrechten van het oeuvre van A.D.H. Hij wist ook te bereiken dat een van bekendste werken van Hildebrand, de Bolke de Beer-serie, heruitgegeven werd.
Tevens deed Hazeu met deze schenking een oude belofte gestand, gedaan in april 2011, daags voor zijn verjaardag. (Ga naar de website en lees het interview dat StOK met hem had, in StOKpaardje jaargang 7.5).

Heel de collectie-Hildebrand stond op donderdagavond 19 februari jl. uitgestald in de Bibliotheek Deventer, als middelpunt van een thema-avond over jeugdboeken van Johannes Hazeu Czn (1754-1835), A.D. Hildebrand (1907-1997) en Thera Coppens (1947- ).
Laatstgenoemde is de echtgenote van Wim Hazeu en schrijver van historische boeken als Marie Cornélie, en Suzanne en Edouard Manet, én van kinderboeken: gedichtenbundels, verhalenbundels (Was het fijn in de trein?, Het spookt bij Madame Rat) en zelfs een musical (Vlieg op!). Natuurlijk verzuimde de echtgenoot niet de echtgenote in het zonnetje te zetten. Van haar werk werden diverse gesigneerde exemplaren verkocht, vooral van het boek over het echtpaar Manet. Ook Thera heeft Stichting 't Oude Kinderboek diverse titels van haar werk 'nagelaten'.

De overhandiging van de schenking was het sluitstuk van een boeiende literaire avond in de Bibliotheek Deventer, die geopend werd door Reint Jan Terbijhe, de scheidende voorzitter van StOK, die de nieuwe huisvesting van StOK nog maar eens memoreerde en deze terecht als een win-win situatie betitelde.

Auteur/biograaf/redacteur Janneke van der Veer, net als Wim Hazeu lid van het Comité van aanbeveling van StOK, mocht de schenking officieel in ontvangst nemen. Ze deed dat door, niet zonder enige ontroering, hardop terug te denken aan het krijgen van een boek. Een feest was dat. Het uitpakken alleen al!

Daarvoor had het - jammer genoeg niet massaal opgekomen - publiek nog geboeid en geamuseerd kunnen luisteren naar het echtpaar Hazeu. In een ontspannen samenspraak met zijn vrouw vertelde Wim over een van zijn voorvaderen, Johannes Hazeu Corneliszoon, die een aantal jeugdboeken op zijn naam had staan. Kinderspelen in leerzame gedichtjens en Leerzame gesprekjens, of De vlijt der kinderen opgewekt, waren twee van zijn stichtelijke en moraliserende boeken. Verder had de oude Hazeu zich verdienstelijk gemaakt voor de Maatschappij tot Nut van het Algemeen (voorloper van de bekende Nutsacademie) en was hij ook uitgever en boekverkoper.
Uiteraard kreeg het gehoor de nodige biografische feiten over journalist Annettus Diderikus Hildebrand mee. Hij was de auteur van een omvangrijk en gevarieerd oeuvre. Onder zijn boeken tellen we diverse genres: zowel de bekende dierverhalen (Bolke) als de toekomstverhalen (de Monus-boeken) en historische verhalen als Postduiven voor de Prins en Machiel de Spion. Daarnaast schreef hij De kilometerkampioen, van Hooimeijer Barendrecht, i.s.m. de N.V. Nederlandsche Spoorwegen. Veel beschuit eten leverde destijds de prachtigste plaatjes plus een spannend verhaal op!

Bram van IJperen
Jaargang 11, nummer 2, 2015