Vriend worden

cenma3

U kunt StOK steunen door voor minimaal € 25,00 per jaar Vriend te worden van Stichting ’t Oude Kinderboek.

Via de nieuwsbrief van StOK en het StOKpaardje wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten. Komt u bij ons op bezoek om voor een paar weken een boek te lenen: voor een StOK-vriend is dat gratis.

Met uw financiële bijdrage kunnen kleine en grote 'StOK-wensen' worden vervuld. Wilt u Vriend worden, dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN NL18 RABO 0140 7488 65 t.n.v. Stichting ′t Oude Kinderboek onder vermelding van ‘Vriend’ plus het jaartal en graag uw e-mailadres.

StOK is een culturele ANBI. Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/giften

Ons RSIN is 8168.28.581. Al onze ANBI-gegegevens staan bij elkaar op een aparte pagina.