Nieuwsbrief Stichting ’t Oude Kinderboek

November 2020

In memoriam Alexander Dudok van Heel

Op 22 oktober is Alexander Dudok van Heel op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was vele jaren secretaris van onze stichting, en daarmee degene die er voor zorgde dat op de achtergrond alles op rolletjes liep. Toen wij niet mee konden verhuizen naar de nieuwe locatie van de Bibliotheek Deventer hebben we hem leren kennen als iemand die kalm en realistisch naar oplossingen ging zoeken, zonder energie of tijd te verspillen aan gemok over de voor ons zo onverwachte koerswijziging. Hij was ook degene die het contact legde met Het Stadshuus, waar we nu zo een gastvrij onderdak hebben gevonden. Met zijn praktisch optimisme was hij een voorbeeld voor ons. Hij wist het positieve te benadrukken, en gelukkig ook vaak te bereiken. Als StOK zijn we dankbaar dat ook wij daar de vruchten nog steeds van mogen plukken.

Aanpassingen vanwege corona

Door alle maatregelen rond de coronavirus hebben we een definitieve streep moeten zetten door de aangekondigde tentoonstelling rond 75 jaar bevrijding. Ook het daaraan gekoppelde speciale StOKpaardje zal daarom niet verschijnen. Uiteraard jammer voor iedereen die deze tentoonstelling had willen bezoeken en het speciale nummer van het StOKpa ardje had willen lezen. Daarnaast is het ook jammer van alle uren die de tentoonstellingscommissie van StOK in dit onderwerp heeft gestoken. Dat betekent echter niet dat de commissie bij de pakken gaat neerzitten. Zodra de commissie weer (veilig) aan de ga ng kan, zal zij zich gaan buigen over een nieuw thema. Met dat thema zal de commissie dan aan de slag gaan om een nieuwe tentoonstelling voor te bereiden die hopelijk (ergens volgend jaar) gehouden kan worden.
Op het moment dat het kabinet besluit om vanwege het coronavirus de bibliotheken (weer) te sluiten geldt dat besluit ook voor StOK. Het is dan dus niet mogelijk StOK te bezoeken of een schenking bij StOK te brengen. Als bibliotheken wel open mogen, maar er zijn diverse extra maatregelen vanwege het coronavirus, dan gaat het bij StOK als volgt:

  • Als StOK is geopend, dan gebeurt dat onder alle gestelde voorwaarden: handen ontsmetten, anderhalve meter afstand bewaren, een mondkapje dragen.
  • Het is goed vooraf contact op te nemen om er zeker van te zijn dat StOK daadwerkelijk open is, want dat is momenteel niet altijd het geval.
  • Voor degenen die StOK boeken willen schenken: als het mogelijk is de boeken nog een poosje thuis te houden, dan wordt daar -onder de huidige coronaregels- de voorkeur aangegeven.

Gelderland-collectie

Maandenlang is de collectie van StOK doorgenomen om te zien in welke van de aanwezige boeken Gelderland een rol speelt. Al deze boeken hebben een speciale plek gekregen in de Gelderland collectie. Dat betekent dat de boeken een aparte vermelding hebben in het bibliotheeksysteem en ook fysiek een eigen plek hebben gekregen in de Boekenkamer van StOK. Ook zijn er veel uren gestopt om rond te struinen op internet om te zien welke boeken (nog) niet in het bezit van StOK zijn, maar wel in de collectie zouden passen. Hopelijk dat ook die boeken in de toekomst nog kunnen worden toegevoegd aan de collectie. Paula Bömer is degene die vooral heel veel tijd heeft gestopt in dit project. Een (extra) bedankje vanaf deze plek is dan ook zeker op zijn plaats.

 

't Oude nieuws...

Nieuwsbrief StOK 2020 nr. 1 (november 2020)

Nieuwsbrief StOK 2019 nr. 5 (november 2019)

Nieuwsbrief StOK 2019 nr. 4 (september 2019)

Nieuwsbrief StOK 2019 nr. 3 (juli 2019)

Nieuwsbrief StOK 2019 nr. 2 (mei 2019)

Nieuwsbrief StOK 2019 nr. 1 (februari 2019)

Nieuwsbrief StOK 2018 nr. 3 (december 2018)

Nieuwsbrief StOK 2018 nr. 2 (november 2018)

Nieuwsbrief StOK 2018 nr. 1 (oktober 2018)