Interessante sites

www.kb.nl/cbk - Centraal Bestand Kinderboeken van de Koninklijke Bibliotheek.

kinderboeken.startpagina.nl - Vanaf deze site kan worden doorgeklikt naar allerlei sites met informatie over schrijvers, illustrators, kinderboeken.

www.hetoudekinderboek.nl - Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ).

www.oudejeugdboeken.nl - Groot aantal kleurrijke banden van oude kinderboeken, alsmede korte samenvattingen.

www.kjoek.nl - Hier niet alleen de oudere garde, maar ook schrijvers van het moderne kinderboek, met tal van buitenlandse namen. Veel biografieën.

http://nederl.blogspot.nl/2013/01/piggelmees-maker-lc-steenhuizen.html - Een site met informatie over de geestelijke vader van Piggelmee.

www.achterderug.nl - Over zondagsschoolboekjes.

www.dbnl.org - Zevenduizend (oude) prentenboeken en kinderboeken uit het Nederlandse taalgebied. Bij elkaar op één website. Klik op Selecties>Onze kinderboeken>meer over onzekinderboeken.org. Aan de linkerzijde kunt u een keuze maken uit auteurs, illustratoren, beschikbare titels en duizend mooiste kinderboeken.

www.geheugenvannederland.nl - Het Geheugen van Nederland is het nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. Klik o.a. hier om in het gedeelte van de Bibliotheek Rotterdam te komen, waar 299 gedigitaliseerde kinderboeken staan.

www.lambiek.net - Over de geschiedenis van het Nederlandse stripverhaal, vanaf vóór 1850 tot heden.

www.boekenvanvroeger.nl - Deze site gaat over lijstjes van favoriete boeken die mensen in hun geheugen hebben.
Welk boek boeide je vroeger, waarom, welke herinnering is ermee verbonden?

nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdliteratuur – een definitie van jeugdliteratuur, een stukje historie en veel mogelijkheden om door te klinkken naar onderwerpen zoals de Zilveren en Gouden Griffel, de Kinderboekenweek, Kinderjury, Nationale Voorleesdagen enz.

www.bmidderighbokhorst.nl - Op deze website vindt u heel veel interessante informatie over en illustraties van B. Midderigh-Bokhorst.

www.damescompartiment.nl/schrijfsters.html met aandacht voor schrijvers als Cornélie Noordwal, Melati van Java, Ems van Soest en vele andere schrijvers uit het compartiment van de nationale Indische letterkunde.

www.wgvandehulst.com/sr_nieuws.html#pluskrant - Op deze pagina worden berichten weergegeven die in directe zin samenhangen met W.G. van de Hulst sr en Willem G. van de Hulst.