Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van StOK bestaat uit:

Jos Debeij - hoofd afdeling bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek
Wim Hazeu - auteur
Jan Terlouw - kinderboekenauteur
Nannie Kuiper – kinderboekenauteur
Martine Letterie - kinderboekenauteur
Janneke van der Veer - freelance (tekst)schrijver/redacteur

"Een rijke verzameling aan taal en verbeelding die vele generaties
gevoed en gevormd heeft en kan blijven voeden en vormen."

Jos Debeij

"Het is van groot belang voor onze en toekomstige generaties dat het kinderboekenerfgoed wordt bewaard, aangevuld en doorgegeven. Aan het kinderboek en de illustraties kan men beter dan hoe ook onze geschiedenis reconstrueren, plaatselijk, regionaal en landelijk."

dr. Wim Hazeu

Bolke de Beer

 

 

"We worden gevormd tot wie we zijn door onze genen en door talloze invloeden van buiten. Ouders, andere familieleden, vrienden, leraren. En door boeken. De kinderboeken die we lezen beklijven misschien nog meer dan wat we op latere leeftijd lezen. Weerzien met een oud kinderboek kan zijn als het weerzien met een dierbare vriend, die we nooit zijn vergeten. De Stichting 't Oude Kinderboek maakt het mogelijk."

Jan Terlouw

"Ook kinderboeken vormen een spiegel van de tijd.
Zij houden onze historie levend."

Nannie Kuiper

"Kinderboeken bezorgen velen hun eerste – soms heel bijzondere – leeservaring. StOK zorgt dat dit deel van ons erfgoed goed bewaard en toegankelijk blijft voor alle belangstellenden."

Martine Letterie

"Oude kinderboeken vormen een waardevol deel van ons cultureel erfgoed. Ze laten zien wat kinderen vroeger aan leesstof kregen voorgeschoteld en vertellen hoe er destijds werd geleefd en gedacht. Daardoor bieden de boeken veel aanknopingspunten voor cultuurhistorisch onderzoek. Het is daarom belangrijk dat ze worden verzameld en ontsloten, én kunnen worden geleend. Stichting 't Oude Kinderboek maakt dit alles mogelijk."

Janneke van der Veer