Boeken zoeken en lenen

dsc00990

Boeken zoeken

Er zijn diverse manieren om te zien of een bepaald boek in de collectie van StOK aanwezig is.

  1. Via de eigen StOK-catalogus.
  2. Ga naar www.kb.nl/cbk en vul bij Zoeken de titel in van het gewenste boek of een kernwoord uit die titel. Daarachter plaatst u de code 'en reg 12'. Houd rekening met het feit dat nog niet alle titels van StOK zijn toegevoegd aan het CBK.

Boeken lenen

Een boek ter plekke direct uit de StOK-collectie lenen is mogelijk met een bibliotheekpasje van de provincies Gelderland en Overijssel. Ook Vrienden van StOK kunnen op die manier boeken lenen. Zij krijgen bij hun eerste bezoek -waarbij een boek wordt geleend- een apart ‘Vriend-van-StOK-pasje’. Met dit ‘Vriend-van-StOK-pasje’ kunnen uitsluitend boeken direct bij StOK worden geleend.

Boeken die ter plekke bij StOK worden geleend moeten daar ook weer worden ingeleverd!

Via de website van uw bibliotheek kunt u ook boeken uit de StOK-catalogus reserveren. Aan het gastlenen van boeken (zie www.gastlenen.nl) uit de collectie van StOK kunnen kosten verbonden zijn. Informeer bij uw eigen bibliotheek of het mogelijk is.