Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Vacant
Secretaris Diederik Gerth van Wijk
Penningmeester Ab van Beek
Lid uit de medewerkersgeleding Gerrie Halsema
Lid Margaret van Lent
Lid Bert Meppelink
Lid Ger Tielen

Rooster van aftreden

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee keer herbenoemd worden.

Naam Benoemd tot Benoembaar tot
Ger Tielen 14-6-2021 14-6-2029
Margaret van Lent 11-7-2022 11-7-2030
Ab van Beek 1-1-2023 1-1-2031
Gerrie Halsema 12-8-2023 12-8-2031
Bert Meppelink 4-9-2023 4-9-2031
Diederik Gerth van Wijk 28-9-2023 28-9-2027