Culturele ANBI

StOK is sinds 1 januari 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling; sinds 1 januar1 2014 heeft het de culturele status. Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/giften.

U kunt verifiëren dat wij inderdaad de ANBI-status hebben door ons op te zoeken op de site van de belastingdienst. Ga naar https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en zoek op "Stichting 't Oude Kinderboek".

Om aan de ANBI-status te voldoen moeten we een aantal gegevens op onze website publiceren; hiernaast vindt u (verwijzingen naar) deze handig bij elkaar.

ANBI-gegevens

Naam
Stichting "'t Oude Kinderboek Zutphen" (StOK)
RSIN
8168.28.581
KvK-nummer
08130168
Contactgegevens
Het Stadshuus
Markt 3
7241 AA Lochem
Telefoon 0612 49 49 38 (tijdens de openingstijden)
info@stichtingtoudekinderboek.nl
Bestuur
Voorzitter: Pauline Kramer
Secretaris: Diederik Gerth van Wijk
Penningmeester: Ab van Beek
Leden: Margaret van Lent en Ger Tielen
Beleidsplan
Beleidsplan Ontwikkeling Museale Functie StOK (juni 2017).
Beloningsbeleid
Medewerkers en bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel wordt met kerstmis een attentie ter waarde van €10 verstrekt en verder worden reëel gemaakte kosten vergoed.
Doelstelling
Het verzamelen, bewaren en ter inzage geven van in principe niet recent verschenen kinder- en jeugdliteratuur, in het bijzonder uit het Nederlands taalgebied. Het merendeel van de boeken wordt uitgeleend, een klein deel is slechts ter inzage.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Algemeen jaarverslag 2018, 2017, 2016 en 2015.
Financiële verantwoording
Financieel verslag 2018, 2017 en 2016.
Acte van oprichting
Gescande kopie: OprichtingsActeStOK-200dpi.PDF (650 KB).