Losse artikelen

Stichting 't Oude Kinderboek heeft ernaar gestreefd om de rechten betreffende de illustraties en de afbeeldingen te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten hierop te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Stichting 't Oude Kinderboek wenden. Zonder toestemming van StOK mag niets uit de artikelen worden overgenomen.
Met deze zoekfunctie kan nu alleen nog in onze website gezocht worden. Er wordt aan gewerkt om ook losse artikelen die in de Nieuwsbrief of in het StOKpaardje
verschenen zijn te indexeren.
Aangezien artikelen snel verouderen, kunnen sommige links verjaard zijn.

<< <  Page 2 of 2

Apr 29, 2019
Category: General
Posted by: Diederik

Ruim honderd Gelderse organisaties hebben verklaard mee te willen werken aan ‘Het Verhaal van Gelderland’. Namens StOK ondertekende StOK-bestuurder Ger Tielen op 16 januari het convenant dat moet leiden tot een eigentijds overzicht van de geschiedenis van de provincie Gelderland. In boekvorm en andere vormen.

Mar 12, 2019
Category: General
Posted by: Diederik

Eerste redactioneel van 2019.

Feb 25, 2019
Category: General
Posted by: Diederik

Vier keer per jaar houdt StOK een boekenmarkt in Het Stadshuus. Zaterdag 2 maart is de eerste.

Nov 29, 2015
Category: General
Posted by: Diederik

De foto in het artikel van de zusjes Marie en Mien Michels is uit
1892. Hun vader, moeder en 3 broertjes waren overleden. De oudste, Maria
Gerarda (1869) werkte als dienstbode en betaalde zo de opleiding van
Hermina Maria (1873) die naaister werd. Hun vader Andreas was geboren in
de Walstraat in Deventer. Zijn ouders waren Johannes Michels
(Duitsland) en Hermina Maria Eynthoven (Bathmen). Andreas was nog klein
toen het gezin naar Rotterdam verhuisde.