Losse artikelen

Apr 29, 2019

Reizen in de tijd: erfgoededucatie voor de basisschool


StOK gaat meedoen aan het project Reizen in de Tijd.

Category: General
Posted by: Diederik

Op 30 januari was er een bijeenkomst georganiseerd door De Muzehof, centrum voor de kunsten, met vestigingen in Zutphen en Lochem.
Zo’n vijftig vertegenwoordigers van onderwijs, erfgoedlocaties en culturele partners waren bij elkaar in de IJsselstroom in Zutphen voor de aftrap van een nieuw erfgoed-educatieplan. In de komende drie jaren worden twaalf lessen ontwikkeld, om kinderen in Zutphen en Lochem hun plaatselijke geschiedenis te leren kennen. Dit zal een doorgaande leerlijn zijn van groep 1 tot en met 8. De lessen worden aangeboden op het educatieplatform ‘Reizen in de tijd’. Het zijn bezoeklessen en lessen voor verdieping in de klas, met interactieve onderdelen. De erfgoedlocaties die betrokken willen worden bij plan voor deze educatielessen kunnen voor 1 maart hun ideeën en wensen inleveren bij de projectleider. De ontwikkeling van het programma wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Lochem en Zutphen, Erfgoed Gelderland, Landelijk Fonds Cultuurparticipatie en de provincie Gelderland. Vertegenwoordigers van StOK -Pauline, Gerrie en Merlijn- waren aanwezig bij deze startbijeenkomst. Voor 1 maart zullen we proberen ideeën en wensen in te dienen om StOK te laten aansluiten bij dit project.